ZWEMLES C-DIPLOMA

Uniek aan de zwemlessen in het Leeghwaterbad is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het inplannen van de zwemlessen. U kiest dus zelf per week op welke dagen en tijden u lessen wil inplannen. U bepaalt ook zelf hoeveel lessen u aanschaft en reserveert.  Het aanschaffen en inplannen van zwemlessen is mogelijk via een webkassa die u benadert via een online-portaal. 

Aanmelden:
AANMELDINGSFORMULIER  

Kosten:

U betaalt bij het inschrijven voor de wachtlijst nog geen kosten. Op het moment dat u of uw zoon/dochter geplaatst wordt voor het
C-diploma, zijn de eenmalige kosten 25.-. Hiervoor krijgt u het volgende: Toegang tot het leerlingvolgsysteem (IZM) waarmee u de zwemlessen kunt aankopen en indelen, vorderingen en zwemvaardigheid van uw zoon/dochter kunt volgen en de diplomakosten.

U treft alle kosten voor het C-diploma in deze webkassa. 
U kunt ervoor kiezen om per les te betalen of u kunt alle diplomakosten afkopen met een vast bedrag.   Wanneer u de diplomakosten afkoopt mag uw kind onbeperkt lessen volgen totdat hij/zij het diploma heeft behaald.  
 

Voor kinderen van inwoners van Purmerend met een laag inkomen is er een financiële vergoeding voor de kosten van zwemles voor het C-diploma. Klik hier voor informatie over de voorwaarden van de Regeling sportieve en culturele activiteiten voor kinderen en voor het aanvragen van de vergoeding voor zwemles C-diploma.  

                                                              

Eisen voor het zwemdiploma-C 

Tijdens de wekelijkse zwemlessen van 45 minuten in een groep van maximaal veertien leerlingen komt op hoofdlijn het in zwemkleding leren van de volgende vaardigheden aan bod:

* Na een duik zonder boven te komen onder water op negen meter van het startpunt door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen. 
* Schoolslag over een afstand van honderd meter, onderbroken door één keer koprol voorover en één keer hoekduik richting bodem. Aansluitend honderd meter enkelvoudige rugslag. 
* In het water springen en vijf seconden drijven op de borst. Aansluitend enkele meters schoolslag, daarna tien seconden drijven op de borst. 
* In het water afzetten van de wand en vijf seconden drijven op de rug. Aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna twintig seconden drijven op de rug gevolgd door vijf meter op de rug voortbewegen met gebruik van de armen. 
* In het water afzetten van de wand, aansluitend vijftien meter borstcrawl. 
* In het water afzetten van de wand, aansluitend vijftien meter rugcrawl. 
* In het water springen en dertig seconden watertrappen met gebruik van armen en benen en verplaatsing in meerdere richtingen, aansluitend dertig seconden verticaal drijven met gebruik van alleen de armen.

Onderdeel van de zwemvaardigheid zwemdiploma-C is bovendien in (gewone) kleding het water ingaan en vijftien seconden watertrappen. Aansluitend dertig seconden met gebruik van een hulpmiddel drijven in HELP-houding. Het water in springen voor vijftig meter schoolslag onderbroken door één keer onder een vlot door zwemmen en er één keer over heen klimmen en vijftig meter enkelvoudige rugslag. Tot slot klimt de leerling zonder gebruik van trap of hulp uit het water op de kant.