Pinguïn zwemles

Pinguïnzwemles:
De pinguïnlessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen.  De reguliere lessen bestaan uit maximaal 12 kinderen per groepje.  Door de kleinere groepen hebben onze docenten meer mogelijkheden om kinderen persoonlijke aandacht te geven. 

De zwemleerlingen leren vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl.  Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma wat moeilijker. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en naar de bodem gaan.

Pinguïnzwemles: 45 minuten per keer 
De kinderen doorlopen vier verschillende niveaus tot aan het afzwemmen voor het A-diploma. De niveaus zijn onderverdeeld in Pinguïn 1 in het instructiebad, Pinguïn 2 in het doelgroepenbad, Pinguïn 3 afwisselend in het doelgroepenbad en sportbad en Pinguïn 4 in het sportbad. Na het behalen van het A-diploma zijn er mogelijkheden voor het behalen van het B- en het C-diploma in een pinguïngroep met maximaal 5 leerlingen.

Lesmomenten 
AANMELDINGSFORMULIER 
U kunt uw kind aanmelden voor zwemles voor het diploma-A. De oproep voor de eerste zwemles gebeurt niet eerder dan dat uw kind 4 jaar oud is.  Nadat u bent opgeroepen voor de eerste zwemles bepaalt u zelf de lesdagen en lestijden. 

Tarieven: