TurboZwemles A-diploma belangstellingsformulier

Na dertien weken diploma!

TurboZwemles is een intensief zwemlesprogramma voor het A-diploma mét diplomagarantie. Uw kind heeft in een periode van dertien weken drie keer per week één uur zwemles in een groep van maximaal zes leerlingen. Wanneer uw kind niet binnen drie maanden voldoet aan de vaardigheden voor het afzwemmen, dan zwemt zij of hij gratis door tot het behalen van het zwemdiploma. Voor deelname aan dit intensieve programma geldt op de startdatum een minimum leeftijd van vijf jaar. 

Belangstelling voor een TurboZwemlesprogramma dat start in september 2018? Dat kan door het belangstellingsformulier in te vullen en te versturen. U ontvangt dan tijdig bericht over de start van nieuwe groepen TurboZwemles en dan kunt u beslissen of u uw kind aanmeldt.